София, кв. Симеоново

НАЗАД  КЪМ  ОБЕКТИ

РЕФЕРЕНЦИЯ

Еднофамилна къща – цялостно изпълнена от „МИАН КОНСУЛТ“ ЕООД,
в кв. Симеоново, район Витоша, гр. София.
Обектът е завършен през 2011г.

НАЗАД  КЪМ  ОБЕКТИ