Реставрация на паметник на културата, ул. 6-ти Септември

НАЗАД  КЪМ  ОБЕКТИ

Строителна фирма „МИАН КОНСУЛТ“ ЕООД извърши
цялостна реставрация и реконструкция на жилищна сграда – паметник на културата
на адрес ул.“ 6-ти Септември“ № 51, гр. София 

НАЗАД  КЪМ  ОБЕКТИ