Централ парк, с. Нови хан

НАЗАД  КЪМ  ОБЕКТИ

РЕФЕРЕНЦИЯ

Строителна фирма „МИАН КОНСУЛТ“ ЕООД извърши груб строеж, всички строителни, ремонтни и довършителни работи
на Жилищен комплекс „Централ парк“ с общо РЗП 17 000 м2
на фирма „Сентрал парк 1“ ЕООД,
с. Нови хан, м. Милковица.
Обектът е завършен през 2010г.

НАЗАД  КЪМ  ОБЕКТИ