Изграждане на груби строежи в Германия

НАЗАД  КЪМ  ОБЕКТИ

Строителна фирма „МИАН КОНСУЛТ“ ЕООД  изгради на територията на Федерална република Германия 7 обекта груб строеж на жилищни, офис сгради и складови бази.

НАЗАД  КЪМ  ОБЕКТИ