За нас

Мечтали ли сте Вашият дом или офис да бъде стилен, уюутен и практичен?

Мечтали ли сте, когато предприемате строеж или ремонт, той да бъде изпълнен от фирма, държаща на качество, стриктност и точност към своите клиенти, работеща с висококачествени материали на достъпни цени?

 

СТРОИТЕЛНА  ФИРМА  „МИАН  КОНСУЛТ“  ЕООД   ГРАДИ  ВАШИТЕ  МЕЧТИ !

 

 

          През годините на своето съществуване фирмата натрупа солиден опит в областта на строителството.

          Чрез високото ниво на организация и оптимизация на строителния процес се утвърдихме като сериозен конкурент в своята област.Специализирани сме в изпълнението на груб строеж и довършителни работи.

          Извършваме строителство на промишлени, жилищни и административни сгради с РЗП до 20 000 кв.м.

          Добри сме във въвеждането на нови строителни материали за българския пазар.

         Имаме натрупан опит в строителство, ремонтни и довършителни работи извън територията на Република България  –  изградили сме 7 жилищни, офис сгради и складови бази на територията на Федерална република Германия.

 

          Фирмата е вписана в Централен професионален регистър на строителя с група категория строежи:

           •   Първа група   •  –  Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т.1 от ПРВВЦПРС.

                         –  Строежи от трета до пета категория съгласно чл.5, ал. 6 от ПРВВЦПРС.

           •   Втора група   •  –  Строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 4, от ПРВВЦПРС.

                         –  Строежи от трета и четвърта категория съгласно чл.5, ал. 6 от ПРВВЦПРС.

           •   Пета група   •  –  Отделни видове СМР съгласно Националната класификация на икономическите дейности, позиция 45 с цифров код:  45.21;   45.22;   45.32;   45.41;   45.42;   45.43;   45.44;   45.45;

 

Строителна фирма „МИАН КОНСУЛТ“ ЕООД е лицензирана за извършване на строителни дейности по паметниците на културата.

 

 

ПОЛИТИКА  ПО  КАЧЕСТВОТО  НА  „МИАН КОНСУЛТ“  ЕООД