София, Военна рампа

НАЗАД  КЪМ  ОБЕКТИ

РЕФЕРЕНЦИЯ

Строителна фирма „МИАН КОНСУЛТ“ ЕООД извърши цялостен ремонт и реконструкция
на „Производствено – складова зона с административна сграда“ с РЗП 3 000 м2
Адрес: НПЗ Военна рампа – изток, кв. 2, гр. София.
Обектът е завършен през 2010г.

НАЗАД  КЪМ  ОБЕКТИ