Ремонт и реконструкция на офис на Алианц България, кв. Красно село

НАЗАД  КЪМ  ОБЕКТИ

КЪМ  ВСИЧКИ  ОБЕКТИ  НА  АЛИАНЦ  БЪЛГАРИЯ

Строителна фирма „МИАН КОНСУЛТ“ ЕООД извърши
цялостен ремонт и реконструкция на офис
на Алианц България, кв. Красно село, гр. София.

НАЗАД  КЪМ  ОБЕКТИ