ДОБРЕ ДОШЛИ В НАШИЯТ ОБНОВЕН САЙТ !С  цел  най-добро  обслужване  и  грижа  за  клиента,
Строителна  фирма   „МИАН  КОНСУЛТ“  ЕООД   обобщава  цялата  си  дейност  в  следните  принципи:

 

 

•  КАЧЕСТВО  •

НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ, ПОСТИГНАТО НА БАЗА МОДЕРНА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ

 

•  КОРЕКТНОСТ  •

КЪМ НАШИТЕ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАЙ-БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА

 

•  ТОЧНОСТ  •

ПО ОТНОШЕНИЕ НА СРОКОВЕТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ВЪЗЛОЖЕНАТА СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

 

Рекламен  клип  на  строителна  фирма   „МИАН  КОНСУЛТ“  ЕООД

 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ „КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ“