Изграждане на Ликвидационен център на ДЗИ

НАЗАД  КЪМ  ОБЕКТИ

Строителна фирма „МИАН КОНСУЛТ“ ЕООД
изгради изцяло нов Ликвидационен център за обработка на щети по Застраховки „Автокаско“ и „Гражданска отговорност“
на „ДЗИ-Общо Застраховане” ЕАД – „Дару кар“.
Адрес: кв. Дружба 1, ул, „Илия Бешков“ №2, гр. София.

НАЗАД  КЪМ  ОБЕКТИ